Contact informatie

Clubhuis "Het Vogelnest"
Oud Loosdrechtsedijk 103 B
1231 LR Loosdrecht (Gem. Wijdemeren)
tel: 035-582 44 37


Algemene informatie en vragen email: info@dewatervogels.nl - mail


Bankrekening: IBAN: NL21 INGB 0000 433 232 t.n.v. De Watervogels Amersfoort
BIC: INGBNL2A Banknaam: ING Bank N.V.


  VOOR PASSANTEN:

Havensteward: Freek Aalbertsen
telefoon: 06-218 311 90


In-/uitschrijven flessenpost (e-mail): mail


Henk van der Ploeg, voorzitter
tel: 035-656 31 89 mob. 06-362 57 899 email: voorzitter@dewatervogels.nl - mail

Els Meewis-van 't Veldt, secretaris
tel: mob. 06-449 38 612 email: secretaris@dewatervogels.nl - mail

Bram van Leeuwen, penningmeester
tel: mob. 06-301 086 09 email: penningmeester@dewatervogels.nl - mail

Peter Dinkelman, technisch commissaris
tel: mob. 06-139 944 00 email: technischcommissaris@dewatervogels.nl - mail

Rob de Pagter, evenementen commissaris
tel: mob. 06-531 403 48 email: evenementen@dewatervogels.nl - mail

George Loesberg, haven commissaris
tel: 035-656 19 27 mob. 06-239 989 38 email: havencommissaris@dewatervogels.nl - mail

Freek Aalbertsen, clubhuis commissaris
tel: mob. 06-218 311 90 email: clubhuiscommissaris@dewatervogels.nl - mail


Redactie: email: clubblad@dewatervogels.nl - mail

Martin Swiers, Hoofdredacteur clubblad
tel: 035-621 06 05 email: hoofdredactie@dewatervogels.nl - mail

Coos v.d. Heide, redactie clubblad
tel: 035-685 97 51 mob. 06-255 733 34 email: redactie1@dewatervogels.nl - mail

Cees Koring, redactie clubblad
email: redactie2@dewatervogels.nl - mail

Seline Molleman, vormgeving clubblad
tel: mob. 06-538 332 40 email: vormgeving@dewatervogels.nl - mail


Fotografie/webmaster:

Nico Sloep, fotografie en webmaster
webmaster: email: webmaster@dewatervogels.nl - mail


 

2019-01-04 (6787)