Over ons

De vereniging kent kandidaat leden, jeugd leden, gewone leden, leden van verdienste, ere leden, bestuurs leden en begunstigers.


Na een kennismakingsgesprek en betaling van contributie en entreegelden wordt u ingeschreven als kandidaat lid van “De Watervogels”. Gedurende twee jaar is men kandidaat lid, met alle rechten en plichten van gewone leden. Alleen van het stemrecht mag geen gebruik gemaakt worden.

Echtgenoot(ote) en kinderen tot 18 jaar vallen onder het lidmaatschap van het gezinshoofd, zij hebben geen stemrecht.
Kinderen van 14 tot 18, die zelfstandig van de verenigingsfaciliteiten gebruik maken, dienen jeugdlid te worden (jeugdleden zijn leden).

Bij toetreding als gewoon lid kan men in aanmerking komen voor een ligplaats voor een boot met een maximale lengte van 13,5 meter en een gewicht van 15 ton. Invullen van het havenformulier is noodzakelijk. Voor het verkrijgen van een (zomer)ligplaats, wordt u op de wachtlijst geplaatst.

Het clubhuis op het terrein van de verenigingshaven is het trefpunt van de leden voor diverse activiteiten en bijeenkomsten.

Tenslotte vermelden wij, dat onze vereniging staat of valt met de zelfwerkzaamheid van leden, bestaande uit werkzaamheden aan terrein, haven, clubhuis en clubhuis-Bardienst. Er bestaat voor deze werkzaamheden een verplicht rooster.

Contact

Heeft u vragen over lidmaatschap, een ligplaats of bent u nieuwsgierig wat onze vereniging te bieden heeft. Klik op “Contact”

Vul het formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.

Onze leden

Hier kunt u naar de leden pagina.
Mocht u nog geen login gegevens hebben dan kunt u naar de registratiepagina om te registreren.

Hier is een eenmalig wachtwoord voor nodig. “zie flessenpost”

Passanten

Hier vind je haven gebonden informatie (tarieven, faciliteiten, direct contact*, reservering formulier)

Ook kunt u snel informatie in contact treden via whatsapp.

De haven in Vogelvlucht, Juli 2022

Met dank aan Frank van Dijk, Baarn.

Hellingen 2015